Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Tiêu chí kinh doanh

Khách hàng tiêu biểu
 
Manual

 

Level transmitter

 

Non-contact microwave level transmitter

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Guided Microwave

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Capacitive

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Magnetostrictive

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Hydrostatic level / pressure 

   Download (Việt)  

   Download (English) 

   

Hydrostatic borehole

   Download (Việt)   

   Download (English) 

Bypass liquid level indicator

   Download (Việt)  

   Download (English)  

 

Level switch

 

Conductive

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Magnetic Coupling

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Magnetic Tracking

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Rotary Paddle

   Download (Việt)  

   Download (English)  

RF Capacitance

   Download (Việt)  

   Download (English)  

 

 

Liquid analysis

 

pH and ORP transmitters

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Conductivity transmitter

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Dissolved oxygen transmitter

   Download (Việt)  

   Download (English) 

 

 

Temperature meters

 

Temperature sensor

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Thermowell temperature sensor

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Temperature sensor for gases

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Temperature transmitter

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Multipoint temperature transmitter

   Download (Việt)  

   Download (English)  

 

Sensor

Ultrasonic Proximity Sensor

   Download (Việt)  

   Downlo  a  d (English)  

Pressure transmitter

   Download (Việt)  

   Download (English)  

Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật CAO VIỆT CƯỜNG
Địa chỉ :  89 Nguyễn Quý Anh,  P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại :  (84-8) 3813 4681 / 82             -     Fax     : (84-8)3813 4680
Website :  www.caovietcuong.com    -    Email  : sales@caovietcuong.com
Hotline :  0908 507 021 / 0909 951 237 -